Kentsel Dönüşüm Bilinmesi Gerekenler

            KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR ?

    Kentsel dönüşüm özetle 6306 sayılı afet riskli yapıların yenilenmesi hakkında kanuna göre, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesidir.
Temel sorulardan biride her zaman olduğu gibi ' kentsel dönüşüm ama nasıl ?

Kentsel Dönüşüm Ama Nasıl

Hızlandırılmış​ 13 Adımda Kentsel Dönüşüm Tarifi

Kentsel Dönüşüm Ön Talep Formu

      Sayın bina sakinleri ve malikler İSAKS GAYRİMENKUL olarak  evinizi, binanızı, sitenizi, yapı adanızı, mahallenizi; başka bölgeye kaydırılma korkusu yaşamadan kendi talebiniz, insiyatifiniz ile kentsel dönüşüm kanunu kapsamında; yaşanabilir, depreme dayanıklı, sosyal donatıları, otoparkı, yeşil alanları olan kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme sürecini sizlere 13 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ile ilgili olarak yayınlıyoruz.

Bu sürecin tamamına www.internettenbak.com sayfasından da ulaşmanız mümkün.

1- Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler (var ise) temin edilir.

2- Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait (var ise) mevcut projeler, tapunuz ( Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz ( İskanınız) yok ise Daireye ait Hisseli Arsa tapusu), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tapu Müd. den alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı KURULUŞUNA başvuru yapılır.

3- BAKANLIK Lisanslı Kuruluşunun  binanızda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporuhazırlanır.

4- Hazırlanan Deprem Risk Raporu BAKANLIK Lisanslı Kuruluşu tarafından bağlı bulunduğunuz il Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst yazı ile sunulur.

5- Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise Onaylar. Rapor sonucu Binanız Riskli ise Bakanlık Tapu Müd. bir yazı ile bina tapu kütüğüne
 Riskli Yapı şerhini koyar. ( Alım Satım Yapılabilir – Bilgilendirme şerhidir)

6- İlgili Tapu Müd.’ den tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. (Resmi yazısının size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne Rapor için itiraz hakkınız var.) Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız Riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır. ( Binayı nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptıracağınız kararını alırsınız.)

7- Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur. ( 2 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alamazsanız binanız Bakanlıkça yıkılacaktır.)

İstanbul İnşaat Firmaları
8- Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için  Müteahhit Şirket bulunur. Tüm belediye projeleri hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.

9- Binanızın yeniden inşaatı veya takviye – güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara  Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen Kira yada Yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda 2 kredi kullanılamaz)

10- Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur

11- Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için Kat maliklerinin ortak karar ile seçeceği Müteahhit – İnşaat Şirketi ile sözleşme yapılır ve Yeni Binanızın inşaatına başlanır. ( Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir)

12- Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz Belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz Bina anlamına gelen) İSKANLI TAPULARINIZ alınır.

13 – Deprem ve diğer afet risklerine karşı eğitimler tüm bina sakinleri tarafından alınmalıdır


 Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Ve Teklif 

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kentsel Dönüşüm Yasası