Kayıtlar

Kentsel Dönüşüm Yasası

Resim
İSAKS GAYRİMENKUL ÖNERİSİ   Güncel gelişme ve değişiklikleri ilgili Bakanlıklar duyuru veya ilanlarından takip etmenizi tavsiye ederiz. Burada yer verdiğimiz bilgiler güncellenmiş veya değişmiş olabilir. KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN  Kanun Numarası : 6306 Kabul Tarihi : 16/5/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/5/2012 Sayı : 28309 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç ve Tanımlar Amaç  MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. Tanımlar MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;  a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,  b) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idar

Kentsel Dönüşüm Bilinmesi Gerekenler

            KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR ?     Kentsel dönüşüm özetle  6306 sayılı afet riskli yapıların yenilenmesi hakkında kanuna göre, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesidir. Temel sorulardan biride her zaman olduğu gibi ' kentsel dönüşüm ama nasıl ? Kentsel Dönüşüm Ama Nasıl Hızlandırılmış​ 13 Adımda Kentsel Dönüşüm Tarifi Kentsel Dönüşüm Ön Talep Formu       Sayın bina sakinleri ve malikler İSAKS GAYRİMENKUL olarak  evinizi, binanızı, sitenizi, yapı adanızı, mahallenizi; başka bölgeye kaydırılma korkusu yaşamadan kendi talebiniz, insiyatifiniz ile kentsel dönüşüm kanunu kapsamında; yaşanabilir, depreme dayanıklı, sosyal donatıları, otoparkı, yeşil alanları olan kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme sürecini sizlere 13 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ile ilgili olarak yayınlıyoruz. Bu sürecin tamamına www.internettenbak.com sayfasından da ulaşmanız mümkün. 1- Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivde